Project realisatie

Het startsein

U heeft het voortraject van uw energieproject succesvol afgerond. Er is consensus over het plan. U bent tevreden over de gunstige voorwaarden en prijzen die vermeld staan in de scherp uit onderhandelde offertes. Ook zijn voor de aangevraagde subsidies de benodigde positieve beschikkingen binnen. Dit is dus het moment waarop u het startsein zou willen geven om met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen. Maar, waar haalt u de tijd vandaan om het hele project goed te begeleiden? Alleen al de administratie van een dergelijk project kost bergen tijd…

In één keer goed

Een intensieve projectbegeleiding is noodzakelijk als een proces wordt opgestart waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Om overlast tot een minimum te beperken wil je – voor zover mogelijk – werkzaamheden tegelijkertijd laten plaatsvinden. Maar de uitvoering van de diverse maatregelen moet natuurlijk wel zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast wil je ook zekerheid hebben dat alle maatregelen worden uitgevoerd volgens de afgesproken specificaties. Stuurstroom verzorgt dit tot in de puntjes en u staat als opdrachtgever in dit proces centraal.

Projectbegeleiding

U bent als opdrachtgever gebaat bij zorgvuldige projectbegeleiding, professionele ondersteuning en kwalitatieve controle tijdens de uitvoering.

Onderlinge communicatie en een complete informatieverstrekking zijn van cruciaal belang in een projectorganisatie om het project binnen een bepaalde tijdsperiode en beschikbaar budget te realiseren. Daarom neemt StuurStroom uw plannen vooraf nog eens goed met u door en deze kunnen eventueel aangevuld worden met onze suggesties. Er worden afspraken gemaakt over de fasering, verantwoordelijkheden, risico’s en de eventuele aanvullende benodigdheden. Dit alles wordt vastgelegd in een compleet plan van aanpak.

Gedurende het gehele proces sturen wij partijen aan en bewaken wij de planning, kosten, kwaliteit, informatie en organisatie van het project, ook op locatie. Vanzelfsprekend houden wij u daarbij als opdrachtgever volledig op de hoogte van de vorderingen, zodat u ten alle tijden “in control” blijft.

Ook na oplevering blijft StuurStroom aanspreekpunt voor onderhoud of eventuele nazorg.


Meer weten? Mail of bel ons

Andere diensten