Communicatie

“Krijg iedereen maar eens mee…”

Helaas blijken zelfs de mooiste plannen soms te stranden door miscommunicatie, emoties of onwil. Dit geldt zeker als het gaat om energiebesparing. Het wordt gezien als moeilijk of kostbaar. En zo’n zonnepaneelinstallatie in de wijk vindt ook niet iedereen even mooi. Daarnaast geldt voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) dat de meeste energiebesparende maatregelen natuurlijk niet persé noodzakelijk zijn voor het in stand houden van het gebouw dus: “krijg iedereen maar eens mee…”.

Goedkeuring bewoners

Toch heeft het zin voor een VvE bestuur, maar ook voor een wijkvereniging om energie als onderwerp hoog op te agenda te zetten. Er zijn genoeg interessante referentieprojecten om mensen er van te overtuigen dat het aantrekkelijk voor hen is om onafhankelijk besparings- en verduurzamingsadvies in te winnen en uiteindelijk toe te passen. Immers de maatregelen leveren de eigenaren een comfortabeler woning op en het is uiteindelijk goed voor de portemonnee en de leefomgeving. Om zeker te stellen dat de wijkbewoners en VvE-leden hun goedkeuring geven aan het opstarten van een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden, is een goede voorbereiding essentieel. Gelijk krijgen is immers beter dan gelijk halen.

Een goed begin….

Stuurstroom helpt u bij het vergaren van de juiste basisgegevens en bundelt deze tot bruikbare informatie. Wij verzorgen presentaties en workshops om uw buurtgenoten of VvE-leden bewust te maken van het huidige energieverbruik binnen uw omgeving. StuurStroom laat hen kennis nemen van een locatie of project waar de nodige maatregelen reeds genomen zijn. Deze sessies geven inzicht in welke winst er mogelijk te behalen is. Zeker is dat bewoners – na een goed voortraject – uw ambities eerder zullen steunen en dat een project snel kan worden opgestart.

Stap voor stap

Uw projectvoorstel is geaccepteerd, dus is het tijd voor een verdiepingsonderzoek. StuurStroom zet graag de feiten voor uw project op een rij. Wij kijken naar de technische mogelijkheden en bijbehorende bouwtechnische gevolgen, lopende onderhoudstermijnen, naar de juridische zaken en de subsidiemogelijkheden, geven inzicht in interessante financieringsconstructies, we onderhandelen en vragen offertes aan en natuurlijk brengen we de milieuwinst in kaart. Eventueel kan een stukje maatwerk voor individuele bewoners ook worden meegenomen.

Als alle plussen en minnen op papier staan presenteert StuurStroom de resultaten tijdens een bijeenkomst aan uw bewoners, zodat er een afgewogen beslissing kan worden genomen ten aanzien van de realisatie van uw energiebesparingsproject.


Meer weten? Mail of bel ons

Andere diensten