Mobiliteit op maat

Liever Groen Doen?

Wat kunt u als ondernemer doen om uw kosten te verlagen? Hoe kunt u het bedrijf gerelateerde transport zo inrichten dat het minder schadelijk is voor het milieu, zonder dat u en uw medewerkers het werken onmogelijk wordt gemaakt? Stuurstroom brengt voor u de mogelijkheden in kaart.

Na ons bezoek wordt een bruikbare “Liever Groen” lijst van mogelijkheden samengesteld, waarbij uw mobiliteitswensen door een aantal minder milieubelastende of volledig groene alternatieven worden ingevuld.

Hierbij wordt gekeken naar uw vestigingsplaats, het woon-werk verkeer van uw medewerkers, de manier waarop het bedrijf gerelateerd vervoer groener en/of goedkoper kan plaatsvinden en eisen voor schoon vervoer waaraan u uw toeleveranciers kunt laten voldoen.

Mobiliteit op Maat

Indien deze eerste “Liever Groen” opzet u voldoende energie geeft om direct te willen handelen, dan kan StuurStroom een gedetailleerd plan van aanpak voor u samenstellen.

Alleen die mogelijkheden die u het meest bij uw bedrijf vindt passen en waarmee u de gewenste kostenbesparing en/of uitstoot vermindering denkt te behalen worden voor u uitgewerkt.

Bij deze uitwerking wordt ook gekeken naar de verschillende gunstige fiscale regelingen en subsidies om milieuvriendelijk ondernemen te stimuleren. Bij het Stuurstroom Mobiliteit op Maat Advies zullen de milieuwinst, investeringskosten, terugverdienperioden, subsidies en mogelijke leveranciers in kaart worden gebracht. Met dit plan van aanpak heeft u echt alles in handen om uw mobiliteit voor de toekomst een stuk groener te maken en mogelijk tegen lagere kosten.


Meer weten? Mail of bel ons

Andere diensten