Over StuurStroom

StuurStroom is gespecialiseerd in het aandragen van voorstellen voor een efficiënte energievoorziening en milieuvriendelijke mobiliteit.

 

De mens achter StuurStroom

StuurStroom is een klein, realistisch energie advies bureau dat is opgericht in 2015 door Alfons Ramb. Alfons komt uit de wereld van de traditionele motorbrandstoffen, waar hij als leidinggevende verantwoordelijk was voor een netwerk van ca. 30 locaties in het Randstedelijk gebied. De steeds sterker wordende roep om nieuwe en vooral schonere brandstoffen en zuiniger auto’s heeft hij van dichtbij meegemaakt. Door een voortrekkersrol te pakken en vroegtijdig te investeren in energiebesparende  toepassingen, elektrische laadpalen en alternatieve brandstoffen heeft hij de eerste stappen op weg naar een andere invulling van onze energiebehoefte op de voet gevolgd. Hierdoor heeft hij zelf ondervonden wat voor spectaculaire verbeteringen behaald kunnen worden met soms ingenieuze maar vaak ook verbluffend eenvoudige oplossingen.

Inmiddels gegrepen door deze nieuwe kansen heeft hij zich geheel gericht op bredere toepassing van deze mogelijkheden. De laatste jaren is hij in verschillende rollen betrokken bij organisaties die een koploper rol vervullen in de ontwikkeling en promotie van duurzame energie toepassingen.

 

Disclaimer

De informatie op de website van StuurStroom wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. StuurStroom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en / of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op de website van StuurStroom worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Er is naar gestreefd om de rechten van de illustraties op deze website te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Hiervoor is daar waar nodig contact gezocht met de rechten hebbende. Als het zo is dat dat niet zou zijn gebeurd voor een voorkomend geval en er wordt gemeend rechten te kunnen doen gelden, gelieve dan contact met ons op te nemen zodat naar een passende oplossing gewerkt kan worden.